Réserver
? nuits Book

Carte de l'hôtel

Plan de l'hotel

Nous contacter

Hangzhou Zijin Port International Hotel

Adresse: Shen Hua Lu 796, near Zijing Hua Lu, Zhejiang University Zijin Gang Campus
Téléphone: +86-571-89710000  FAX: +86-571-89731007
click and print it with you